Grafy a statistiky

Na této straně najdete nejzákladnější údaje o našich stránkách, máte-li zájem o podrobnější informace, využijte soubory pro inzerenty.

 

Návštěvnost

Jak je možné vidět na grafu, počet návštěvníků stránek je silně ovlivněn školním rokem. Nejvytíženější je období kolem maturit, kdy naše weby letos zaznamenaly až 34 531 návštěv za pouhý jeden den.

Pokud bychom měli rozebrat zobrazení dle dnů v týdnu, nejhůře je na tom pátek, kdy se studenti učí jen minimálně, naopak nejlépe neděle, kdy se připravují na následující týden.

Časově začíná obvykle hlavní nárůst kolem 10 hodiny a stoupá až do 16 hodin, kdy návštěvnost začíná klesat.

grafss

 

Zaslané materiály

Na dalším grafu vidíte, které práce studenti zaslali v rámci vstupu do VIP klubu. V prvním uvedeném školním roce bylo možné na blogu zasílat pouze rozbory děl, další rok bylo zasílání rozšířeno o celou řadu dalších předmětů, jelikož  už byl rozborů knih dostatek a nemělo by smysl zveřejňovat například 40x zpracovaného Lakomce. Za povšimnutí stojí také nárůst počtu zamítnutých prací, jelikož se hlavním cílem stala kvalita, nikoliv kvantita.

 

Zasilani