Grafy a statistiky

Na této straně najdete nejzákladnější údaje o našich stránkách, máte-li zájem o podrobnější informace, můžete využít soubory pro inzerenty.

 

Návštěvnost

Jak je patrné z grafu z grafu níže, celkový počet návštěvníků každý rok rychle narůstá. Využívání stránek je různé dle období, nejvyšší je kolem maturit, kdy weby zaznamenávají desítky tisíc návštěv za pouhý jeden den. Pokud bychom měli rozebrat zobrazení stránek dle dnů v týdnu, nejhůře je na tom pátek. Studenti mají před sebou víkend a učí se tak jen minimálně, naopak nejlépe si vede neděle, kdy se studenti připravují na následující týden. Časově je špička mezi 10. a 16. hodinou.

graf navstevnosti

 

Zaslané materiály

Na dalším grafu vidíte, které práce studenti zaslali v rámci vstupu do VIP klubu. V prvním uvedeném školním roce bylo možné na blogu zasílat pouze rozbory děl, další rok bylo zasílání rozšířeno o celou řadu dalších předmětů, jelikož  už byl rozborů knih dostatek a nemělo by smysl zveřejňovat například 40x zpracovaného Lakomce. Za povšimnutí stojí také nárůst počtu zamítnutých prací, jelikož se hlavním cílem stala kvalita, nikoliv kvantita.

 

Zasilani