Ploštěnci, hlísti a měkkýši

 

   Otázka: Ploštěnci, hlísti a měkkýši

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): etsurin

 

 

 

 

Oddělení: Triblastika
3 zárodečné listy
-ektoderm -pohyb a smysly

-entoderm -orgány soustavy trávicí a rozmnožovací

-mezoderm- kosterní a oběhová soustava
kromě ostnokožců bilaterálně souměrní
příď, záď, část hřbetní a břišní
dělí se na dvě řady->
alfa řada- prvoústí- z prvoúst gastruly se vyvinula ústa
ploštěnci, pásnice, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci
beta řada- druhoústí- z prvoúst gastruly se vyvinul řitní otvor, ústní otvor se prolamuje druhotně na opačné straně těla
ostnokožci, strunatci

PRVOÚSTÍ
dělení podle typu tělních dutin
1. Schyzocoel- nepravá tělní dutina
ploštěnci, pásnice
tělní dutina vyplněná parenchymem
2. Pseudocoel- nepravá tělní dutina
škrkavka, roup
pseudocoel- vzniká ze schyzocoelu potlačením tělního parenchymu, souvislá dutina vyplněná mízou- hromadí se tam zplodiny metabolismu
u anaerobních endoparazitů
3. Coelom- pravá tělní dutina
vzniká třetí zárodečný list
nečlánkované tělo- měkkýši
článkované tělo- stejnocenně- homogenní segmentace
kroužkovci
nestejnocenně- heterogenní segmentace
členovci, kruhoústí

KMEN: PLOŠTĚNCI
Třídy: ploštěnky, motolice, tasemnice
dorzoventrálně zploštělí (z obou stran)
oválný průřez
výskyt- voda, humidní půda, parazité
povrch těla- jednovrstevný epitel
pohyb- podkožně svalový vak, řasinky na epitelu (sliz)
není kostra, oporou těla je tělní parenchym
TS- gastrovaskulární soustava- příjem, rozvod, trávení
VS- protonefridie- základem jsou plamínkové buňky
NS- gangliová- (ganglium- nervová zauzlina)- provazcovitá
v přídi těla párová mozková zauzlina
SS- u volně žijících dokonalejší než u parazitů
ploštěnky- miskovitá očka
PS- hermafroditi
CS a DS nejsou vyvinuty- GVS plní funkci cévní, dýchají celým povrchem těla

Třída: Ploštěnky
výskyt- moře, jezera, humidní půdy
dravé
povrch těla- jednovrstevný epitel, pigmenty (barviva)
pohyb- podkožní svalová vak, řasinkový epitel
PS- hermafrodit, velký počet vaječníků a varlat, jeden jedinec funguje jako sameček, druhý jako samička
vajíčka v kokonech
sladkovodní- ploštěnka mléčná, potoční, černá
vývoj bez larvy
mořští- nepřímý vývoj, Müllerova larva

Třída: Motolice
ekto- a endo- parazité
vývojová stadia- larvy- bezobratlé, dospělci obratlovci
regrese- potlačení pohybové, dýchací a nervové soustavy
dobře vyvinutá ochrana těla-  chitinová kutikula, přísavky…
TS- GVS
DS- není- ektoparazité přijímají O2 celým tělem, endoparazité- anaerobní dýchání- energii získávají bez kyslíku
PS- hermafroditi- velmi složité vývoje, několik mezihostitelů, několik larválních stadií
->nadprodukce vajíček- malá pravděpodobnost, že se dožijí dospělosti
proterandrický hermafrodit- nejdříve dozrají spermie, potom vajíčka
motolice kopinatá
motolice jaterní- parazituje ve žlučovodech ovcí a skotu
krevnička močová- jediná gonochoristická, sexuální dimorfismus- sameček je větší
nebezpečná v oblastech, kde jsou rýžová pole
v oblastech močopohlavního ústrojí člověka- samička klade štětinatá vajíčka-> krev v moči

Třída: Tasemnice
endoparazité střev obratlovců
stavba těla- háčky, přísavky, hlavička + tělní články
pohybová, nervová a smyslová soustava potlačeny
nadměrně vyvinutá pokožka- kutikula, pohlavní soustava- proterandričtí hermafroditi- samooplození- nejdříve dozrávají spermie, poté vajíčka
tasemnice dlouhočlenná- 2-3 metry- přichycená ke sliznice tenkého střeva->poslední články naplněny oplozenými vajíčky- vycházejí ven s výkaly-> mezihostitel (prase) se nakazí pozřením vajíček-> v tenkém střevě se uvolní larva- onkosféra-> prochází stěnou tenkého střeva do svaloviny-> mění se v boubel-> člověk se nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa
tasemnice bezbranná- až 10 m, mezihostitel- hovězí dobytek
měchožil zhoubný- larva až 15 cm- člověk jako hostitel- v játrech a srdci

KMEN: HLÍSTI
parazité
tělo-protáhlé, k oběma koncům zúžené, pevné a pružné, kulatý průřez
pseudocoel- usazování zplodin metabolismu
povrch těla- jednovrstevná pokožka a silná kutikula
pohyb- podkožně-svalový vak
TS- trubicovitá (průchozí), ústní a řitní otvor zvlášť
není DS a CS
NS- gangliová- provazcovitá-v přední části zauzlina, z ní vedou provazce
PS- gonochoristé, pohlavní dimorfismus- samička větší
nepřímý vývoj
nemusí být mezihostitel
SS- primitivní
ústní otvor- kutikulární zuby
škrkavka dětská- nepřímý vývin, roup dětský- přímý vývin
vlasovec mízní- ucpává cévy-> zastavení toku lymfy-> natékají údy- elefantiáza
vlasovec oční- mezi spojivkou a bělmem
svalovec stočený- larvy kolem sebe vytvářejí vápenaté schránky, které ucpávají svalovinu

KMEN: MĚKKÝŠI
měkké svalnaté nečlánkované tělo- homogenní segmentace
primárně mořští, sladkovodní, sekundárně suchozemští
hlava- smyslové a nervové centrum
pohyb- svalnatá noha, hlavonožci- nálevka a chapadla
útrobní vak- část mimo svalnatou nohu
obsahuje orgány
plášť- kožní záhyb (řasa)
vzniká zdvojením hřbetní pokožky, směrem ven vylučuje skořápku
plášťová dutina- mezi pláštěm a nohou

Třída: Plži
jasná hlava a noha
původně mořští, dnes i ve sladké vodě a na souši
pravotočivá ulita
TS- průchozí
ústní dutina- radula (jazyk)- chitinový-> strouhání potravy, slinné žlázy, hepatopankreas, enzymy usnadňující trávení, střevo-> do plášťové dutiny
DS- primárně žábry, sekundárně plicní vak- zřasený, prokrvený- část plášťové dutiny
VS- metanefridie- obrvená nálevka
otevřená do dutiny osrdečníku
nahání do sebe zplodiny metabolismu
CS- otevřená- tělní tekutina se volně rozlévá do těla
hemolymfa (krvomíza)
barvivo- hemocyanin
vakovitá srdce- 1 komora a 1 síň, blanitý osrdečník (perikard)
oběh hemolymfy- okysličení v plicním vaku-> cévou do srdce-> rozvádí do těla-> O2 předán orgánům->návrat do plicního vaku
NS- gangliová (provazcovitá)- v hlavové části 5 párů ganglií
SS-krátká tykadla- hmat, dlouhá tykadla- zrak
čich, statocysta (rovnovážné ústrojí), chemoreceptory
PS- hermafroditi i gonochoristé
oplozená vajíčka se kladou do jamky
sladkovodní a suchozemští- přímý vývoj
mořští- nepřímý vývoj- larva-veliger
Podtřída: Předožábří
sladkovodní a mořští
žábry v plášťové dutině před srdcem
1 pár tykadel
gonochoristé
homolice, useň, ostranka, přílipka
Podtřída: Zadožábří
mořští
2 páry tykadel
ploutvovitá barevná noha
zey obecný
Podtřída: Plicnatí
dýchají plicním vakem
suchozemští
hermafroditi, přímý vývoj
hlemýžď zahradní, páskovka, plzáci a slimáci- bez schránky, plovatka, bahnatka

Třída: Mlži
bioindikátor čistých vod, pouze vodní
chybí hlava
dvouchlopňový plášť, který vylučuje skořápku- 2 symetrické lastury
škeble- hřbetní část lastury spojená vazem- drží ji od sebe, svěrače ji drží u sebe
širší část- příď- ústní otvor, úžší část- záď- přijímací (voda s O2 a mikroplanktonem), řitní otvor
TS- není ústní dutina- nemají slinné žlázy  radulu-> jícen->žaludek, kolem žaludku je hepatopankreas> střevní kličky-> projde osrdečníkem-> řitní otvor
CS- otevřená, centrum- srdce v osrdečníku, hemolymfa, hemocyanin
krev se okysličí v žábrách-> srdce-> celé tělo-> odkysličená krev přes VS-> metanefridie-vyčistí se-> znovu do žaber
DS- žábry v plášťové dutině kolem nohy, neustále omývány vodou
VS- metanefridie
NS- gangliová
SS- nejsou oči
hmatové, čichové buňky, statocysta
PS- gonochoristé
mořští mlži- veliger
sladkovodní- glochidium- ektoparazit- žábry a ploutve ryb
vnější oplození
sladkovodní- škeble rybničná, velevrub malířský, perlorodka říční
mořští- perlorodka japonská (do plášťové dutiny se dostane zrnko písku-> dráždí pokožku-> organismus vylučuje perleťovou složku, která ho obaluje-> vzniká perla)
srdcovka, střenka, slávka, ústřice, zéva obrovská

Třída: Hlavonožci
nejdokonalejší a nejvyvinutější měkkýši
jen mořští
hlava (NS a SS)+trup+přeměna svalnaté nohy kvůli dravému způsobu života->
chapadla- pohyb vpřed, příjem potravy
svalnatá nálevka- reaktivní (únikový) pohyb
zároveň s únikem vypouští sekret z inkoustové žlázy
v pokožce jsou chromatofory- umožňují barvoměnu
vnitřní chrupavčitá kostra
TS- radula, slinné žlázy, někdy jedové žlázy, zobanovité čelisti
DS- žábry
CS- téměř uzavřená
NS- gangliová
SS- vyvinutá, komorové oči
PS- gonochoristé, pohlavní dimorfismus- sameček- jedno rameno se přeměnilo na hektokotylové rameno- slouží k páření- vnější oplození
loděnka hlubinná, sépie, oliheň, krakatice, chobotnice

Význam
+ potraviny (ústřice, slávky, hlemýžď)
+ výroba perleťových knoflíků
+ suvenýry
+ šperky
+doplňková výživa (sépiová kost)
-škůdci jahod a hub


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Návštěvnická anketa - odkud jsi ? :-)

Loading ... Loading ...