Metoda a technika plemenitby – Chov zvířat a veterinářství

 

   Otázka: Metoda a technika plemenitby

   Předmět: Chov zvířat a veterinářství

   Přidal(a): Baruu

 

 

 

 

Metoda plemenitby

Plemenářský postup

– cílené rozmnožování za dosažením maximálního genetického zisku

-slouží k dosažení chovného cíle

-využíváme k selekci, plemennou hodnotu, rodokmen

 

Dělení metod plemenitby

Zootechnická

– vychází z plemenné příslušnosti

-čistokrevná plemenitba- páří je jedinci stejného plemene

-liniová, meziliniová, příbuzenská, osvěžení krve

-křížení- páření 2 různých plemen v rámci plemene

-meziplemenné- užitkové

-pozměňovací (převodné, zušlechťovací, kombinační)

-mezidruhové- dva druhy mezi sebou

 

Genetické– heteróza

– biologický projev

-dochází k němu jenom při křížení

-v F1 generaci

-heterózní efekt- vyšší užitkovost, vyšší životaschopnost

-využívá podobnosti rodičů a potomků- čistokrevná plemena-liniová, meziliniová, osvěžení krve

-pozměňovací křížení- převodní, kombinační

-příbuzenská plemenitba zušlechťovací

-metody plemenitby využívající heterózní efekt se selekcí na kombinační návaznost- využívá křížení a Fgenerace se dál používají v plemenitbě

 

Křížení inbrudních linií, chovných, křížení s opakovanou selekcí na kombinační návaznosti

-metody plemenitby využívající heterózní efekt bez selekce na kombinační

návaznost- křížení F1 generace pouze na produkční účely

-diskontinuální užitkové křížení- křížení v F1  generaci skončí

-jednoduché užitkové křížení, zpětné křížení, 3-4 plemenné užitkové křížení

-kontinuální užitkové křížení- křížení pokračuje

-křížení střídavé a rotační

-mezidruhové křížení- MP využívající podobnosti rodičů a potomků

-čistokrevná plemenitba- základní metoda, v rodokmenu

-udržuje plemena a základní vlastnosti

-vysoká hodnota, direkcionální selekce

-zdlouhavá u kvalitních znaků

-MP využívají heterózní selekce na kombinační návaznost- využívají heterózní efekt, F1 populace se dál nešlechtí a je pouze k reprodukci, bez selekce

 

Diskontinuitní užitkové křížení

Pro produkci potomků se používají 2 a více plemen

 

Jednoduché užitkové křížení- pouze 2 plemena

-F1 pro reprodukci

-výrazný heterózní efekt

-důležitá volba mateřského a otcovského plemene

-vhodné pro všechny druhy

-hlavně vy výkrmu

– A x B => AB- do výkrmu

 

Zpětné užitkové křížení– zvýšení heterózního efektu

-potomci na produkci

-samice z F1 generace se připařuje jedním z výchozích plemen

 

Plemenné užitkové křížení– 3.plemenné- zvýší se heterózní efekt

-potomci pro produkční účely

-křížení F1  generace se připustí 3 plemenem

-4. Plemenné- v hybidizačním programu prasat a odchovu drůbeže

-křížíme 2 potomky z F1 generace

 

Kontinuitní užitkové křížení

Kříženky jsou dál v reprodukci

Jen čistokrevní jedinci

 

Střídavé křížení- 2 výchozí plemena

Rotační křížení- hlídat stupeň křížení

-kříženky z F1 generace se páří se 3 a více plemeny

-čistokrevní plemeníci se střídají v přesném pořadí

 

Mezidruhové křížení (bastardace)- páření

-bastard je všeobecně vytrvalejší, odolnější a skromnější

-obě pohlaví neplodná nebo jedno plodné

-mezek= hřebe + oslice

– mula= osel+ klisna

-zebroid= kůň+ zebra

– zubroid= zubr+ skot

-mulard= kachna+ pižmovka

 

Technika plemenitby

Souvisí s ní 3 dospělosti zvířat

3 stupně dospělosti

Pohlavní- fungují pohlavní orgány a buňky

-pohlavní reflexy, u samic začne říje

-zvířata ještě nepoužíváme k plemenitbě

Chovatelská- doba prvního použití v plemenitbě

-70% hmotnosti dospělého jedince

Tělesná- ukončí se vývin a růst

 

Druh zvířete              pohl. dospělost         chovatelská   tělesná           využití v reprodukci

Skot                            6-12 měs                   12-21 měs     4-5 let             doj 3katace 8-15 let

Klisna                         16-24 měs                 36-48 měs     2 let                15-18 let

Prasnice                     5-8 měs                      9 měs             1,5-2 roky      3-4 roky

Ovce                           7-10 měs                   18 měs                       2,5-3 roky      5-6 let

Koza                           6-7 měs                      18 měs                       2,5-3 roky      6-8 let

 

Použití v plemenitbě

U samic předčasné využití- menší, nebude mít životaschopná mláďata, nižší užitkovost

U samců předčasné využití- nekvalitní ejakulát, ztráta sexuálního libida

U obou opožděné využití- ekonomicky náročné

 

Technika plemenitby

Cílem je dopravení spermatu do pohlavních orgánů samice

V horní třetině vejcovodu dochází k oplození

Cesta trvá 20 min- 6 hodin

Kapacita spermií- nabude schopnost oplození

Oplozovací schopnost- skot 16-26 hod

Kur 10-1u dnů

Vajíčko zaniká po 6-2m hodinách

Ve 2 polovině říje připouštíme samici

 

Přirozená plemenitba

Samice je přirozeně připuštěná samcem

Fyzický kontakt

Pozornost výživě, zdravotnímu stavu pohlavních orgánů, detekce říje

Vedeme předepsanou evidenci

Volná- skupina samic a samců

-kdykoliv se páří

-vysoké % zabřeznutí

-samec stimuluje pohlavní cyklus samice

-nevýhody- neznáme původ mláděte, datum porodu, samec vyčerpaný nebo nevyužitý, může dojít k poranění zvířat

Skupinové (harémové)- skupina samic s jedním samcem

-chov krav bez tržní produkce mléka

-samec se skupinou 2-3měsíce

-známe původ, datum porodu

-staršímu býkovi nemůžeme dát víc samic

Z ruky- 1 samec a  1 samice

-chovatel musí hlídat říji

-samec je ustájen odděleně

-přesné datum zapuštění

-vysoké % zabřeznutí

-známe původ mláděte

-místo= připouštědlo

– býk 80-100 krav/rok

– kanec 25-30 prasnic/rok

-hřebec 50-60 kobyl/rok

– beran 40-60 ovcí/rok

-kohout 8-12 slepic/rok

Prubíř- samec vyhledává samice v říji, ale nesmí ji zapustit

-má zástěrku

-vasektomie pyje- chirurgický zákrok kdy je penis vyveden do strany

-samice označuje- tlakové detektory- na záda samice sáček s barvou

-využívá se ve skotu

-starší samec samici více voní

Flushing- krmná dávka o 50-100%- 7 dní před zapuštěním

-lepší zabřeznutí

-hlavně u ovcí

-při připouštění velice výrazně zvýšíme kvalitu výživy

-lepší říje, lepší zabřeznutí, kvalitnější ovulace

 

Umělá inseminace

U dojného skotu, prasat, koní, ovcí, drůbeže, včel

Výhody- zamezení šíření pohlavních chorob

-nejlepší plemeníci

-ekonomicky výhodné

-původ- známe přesně, ovlivňujeme původ

-plodnost

Samci jsou na inseminačních stanicích

2 fáze- odběr a tvorba inseminačních dávek

-vlastní inseminace

 

Odběr a tvorba inseminačních dávek

Provádí se na inseminační stanici

Samec se musí natrénovat

Skáče na atrapu nebo na fantom- jiný samec

U kanců- lavička

Metody- skot- umělá vagína- trubka s teplou vodou

-kanec- do ruky

Posouzení ejakulátu- smyslové posouzení- barva- bílá, nažloutlá

-pach- jak čerstvé mléko

-konzistence- vodnaté až hlenovité množství

-býk minimálně 3 ml

– kanec 200 ml

Beran 1 ml

– kozel 1,5 ml

-mikroskopické posouzení- aktivita 70 %

-koncentrace  700 000

-podíl abnormálních spermií do 20%

-podíl živých a mrtvých spermií

-pH spermatu- neutrální

Speciální testy- běžně se nedělají, po určité době, testy přežitelnosti a rezistence

Testy přežitelnosti- počet spermií, které dokážou přežít po rozmrzání inseminační dávky

Testy rezistence-odolnost spermií při změněných podmínkách

Ředění spermatu- podle množství a koncentrace spermií   1:1-1:20

-speciální ředidla-mléčná, žloutkolaktózová, glycerol

-ochrana a výživa spermií

Výroba inseminačních dávek- býk- cca 0,5 ml ejakulátu (10 mil aktivních spermií)

-po zamražení minimálně 30 % aktivních spermií

-uchovávají se mražené v tekutém dusíku -196o C

-kanec- inseminační dávka s schladí na 16oC, vydrží 3-5 dní

 

Samotná inseminace

Provádí člověk, který má osvědčení

Kurzy pořádají plemenářské organizace

Osvědčení inseminační technik- prohlédne plemenici, jestli má říji

-očistí pohlavní orgány

-rozmrazí dávku, vloží do inseminační pipety a dávku umístí do děložního krčku

Rektální- používání konečníku kdy nahmatáme děložní krček

Prasata- inseminační pipeta se zavede do děložního krčku, dávka se zavede, samice si jí sama nasaje

Řízená reprodukce- skot, kůň, prase

 

Synchronizace říje

Skupina samic ve stejném stádiu pohlavního cyklu

Přirozená synchronizace- prasat, odstav selat

-říje se dostaví do 7 dnů

Hormonální- opatření před embryotransperem

-prostaglandiny- podporují zánik žlutého tělíska

-48-72 hodin se dostaví říje

Superovulace- pomocí hormonálních preparátů způsobíme dozrání a ovulace vajíček

-prostaglandiny

-vajíčka získáme výplachem- fyziologický roztok

-nebo embryo

-když bude po super ovulaci zapustíme a dostaneme ovulaci

 

Embryotranstér- přenos embryí

-rozšiřujeme genetický potenciál

-nutná synchronizace říje

Dárkyně- superovulace->zapuštění->7 den vypláchneme embryo z 1 odběru 4-7 embryí schopných k přenosu, buď zmražené, nebo přenesené

Další metody- sexce spermií- rozdělíme na ty co nesou chromozom X a ty co Y

-dělení- oplození invitro- pod mikroskopem v laboratoři, klonování embryí

Transgení zvířata- do embrya se umístí DNA jiného druhu

Chiméry- 2 organismy v prenatálním stádiu (určité části), spojí se v jeden organismus

—————————————————————————

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: